Przelot pospolity - łac. Anthyllis vulneralia
rodzina: Bobowate - łac. Fabaceae
Kwitnie od maja do września
Rośnie na glebach piaszczystogliniastych:na suchych słonecznych zboczach, na miedzach, na suchych łąkach, w zaroślach.