Pępawa dachowa - łac. Crepis tectorum
rodzina: Astrowate - łac. Asteraceae
Kwitnie od czerwca do września
Występuje na glebie lekkiej: na polach, przydrożach, łąkach.