Karbieniec pospolity - łac. Lycopus europaeus
rodzina: Jasnotowate - łac. Lamiaceae
Kwitnie od lipca do września
Rośnie na brzegach wód, w mokradłach, w szuwarach.