Dzwonek alpejski - łac. Campanula alpina
rodzina: Dzwonkowate - łac. Campanulaceae
Kwitnie od lipca do sierpnia
Rośnie w górach w piętrze halnym i kosodrzewiny na podłożu granitowym.