Wilczomlecz sosnka - łac. Euphorbia cyparyssias
rodzina: Wilczomleczowate - łac. Euforbiaceae
Kwitnie od kwietnia do maja
Rośnie na suchych łąkach, pastwiskach, przydrożach.