Czermień błotna - łac. Calla palustris
rodzina: Obrazkowate - łac. Araceae
Kwitnie od maja do lipca
Rośnie na śródleśnych bagnach, podmokłych olszynach (w łęgach).