Klon polny - łac. Acer campestre
rodzina: Klonowate - łac. Aceraceae
Kwitnie w maju
Rośnie w zaroślach, lasach.