Nawłoć późna - łac. Solidago serotina
rodzina: Astrowate - łac. Asteraceae
Kwitnie od sierpnia do października
Rośnie na aluwiach nadrzecznych, w wiklinach, na torowiskach; często tworzy duże łany.