Naparstnica zwyczajna - łac. Digitalis grandiflora
rodzina: Trędownikowate - łac. Scrophulariaceae
Kwitnie od czerwca do lipca
Rośnie na niżu i w górach w wilgotnych lasach, zaroślach do piętra kosówki.