Dziki bez czarny - łac. Sambucus nigra
rodzina: Przewiertniowate - łac. Caprifoliaceae
Kwitnie od czerwca do lipca
Rośnie w lasach wilgotnych (np. w łęgach olszowych) i na ich obrzeżach.