Starzec kraiński - łac. Senecio carniolicus
rodzina: Astrowate - łac. Asteraceae
Kwitnie od lipca do sierpnia
Rośnie w górach na podłożu bezwapiennym w piętrze halnym i turniowym .