Sałatnik lesny - łac. Mycelis muralis
rodzina: Astrowate - łac. Asteraceae
Kwitnie od czerwca do sierpnia
Rośnie na zrębach, w cienistych lasach, zaroślach.
liście