Pieprzycznik przydrożny - łac. Cardaria draba
rodzina: Kapustowate - łac. Brassicaceae
Kwitnie od maja do czerwca
Rośnie przy drogach, na rumowiskach, przy rowach, polach.