Szczaw tępolistny - łac. Rumex aptusifolius
rodzina: Rdestowate - łac. Polygonaceae
Kwitnie od czerwca do sierpnia
Rośnie w wilgotnych lasach, zaroślach, przy rowach.