Stokłosa miękka - łac. Bromus mollis
rodzina: Wiechlinowate - łac. Poaceae
Kwitnie od maja do czerwca
Rośnie na suchych łąkach, przy rowach, na ugorach.