Starzec karpacki - łac. Senecio carpaticus
rodzina: Astrowate - łac. Asteraceae
Kwitnie od lipca do sierpnia
Rośnie na podłożu bezwapiennym w wysokogórskich murawach naskalnych od piętra kosodrzewiny do - turniowego.