Perz właściwy - łac. Agropyron repens
rodzina: Wiechlinowate - łac. Paceae
Kwitnie od czerwca do września
Rośnie na polach, w ogrodach, zaroślach, na brzegach lasów.