Rajgras wyniosły - łac. Arrhenatherum elantius
rodzina: Wiechlinowate - łac. Poaceae
Kwitnie od czerwca do sierpnia
Rośnie na łąkach, przydrożach.