Solanka kolczysta - łac. Salsola cali
rodzina: Komosowate - łac. Chenopodiaceae
Kwitnie od lipca do września
Rośnie na piaskach jako roślina ruderalna.