Ślaz zaniedbany - łac. Malva neglecta
rodzina: ślazowate - łac. Malvaceae
Kwitnie od czerwca do września
Rośnie na przydrożach, przychaciach.