Dzięgiel leśny - łac. Angelika sylvestris
rodzina: Selerowate - łac. Apiaceae
Kwitnie od lipca do sierpnia
Występuje w łęgach, na mokrych łąkach i na mokrych glebach gliniastych