Przetacznik bobowniczek - łac. Veronika beccabunga
rodzina: Trędownikowate - łac. Scrophulariaceae
Kwitnie od maja do sierpnia
Rośnie w rowach w wodzie i na brzegach zbiorników wodnych.