Poziewnik dwudzielny - łac. Galeopsis bifida
rodzina: Jasnotowate - łac. Lamiaceae
Kwitnie od czerwca do października
Rośnie na brzegach lasów, przydrożach.