Traganek jasny - łac. Astragalus austrakis
rodzina: Bobowate - łac. Fabaceae
Kwitnie od czerwca do lipca
Rośnie na skałach, upłazach wapiennych w piętrach kosówki i halnym, rzadziej w reglu górnym.