Chrzan pospolity - łac. Armoraracia lapathifolia
rodzina: Kapustowate - łac. Brassicaceae
Kwitnie od maja do czerwca
Rośnie przy drogach, w wilgotnych zaroślach, ogrodach, na nieużytkach.