Przetacznik polny - łac. Veronica arvensis
rodzina: Trędownikowate - łac. Scrophulariaceae
Kwitnie od kwietnia do maja
Rośnie na polach, łąkach, przydrożach, w zaroślach.