Przetacznik bluszczykowy - łac. Veronica hederifolia
rodzina: Trędownikowate - łac. Scrophulariaceae
Kwitnie od marca do października
Rośnie na polach, przydrożach, w zaroślach.