Przymiotno kanadyjskie ( konyza kanadyjs - łac. Erigeron kanadensis (Conyza canadensis)
rodzina: Astrowate - łac. Asteraceae
Kwitnie od czerwca do października
Roślina obcego pochodzenia. Rośnie na glebach lekkich na polach, polanach.