Wilczomlecz lancetowaty - łac. Euphorbia esula
rodzina: Wilczomleczowate - łac. Euphorbiaceae
Kwitnie od maja do sierpnia
Rośnie na glebach piaszczystych: na suchych łąkach, zboczach, przydrożach.