Gruszyczka jednostronna - łac. Pirola secunda
rodzina: Gruszyczkowate - łac. Pirolaceae
Kwitnie od czerwca do sierpnia
Rośnie na niżu i w górach do piętra kosówki: w lasach, głównie w iglastych.