Rumian ruski - łac. Anthemis ruthenica
rodzina: Astrowate - łac. Asteraceae
Kwitnie od czerwca do października
Rośnie na glebie lekkiej: na polach, przychaciach, suchych trawnikach.