Maruna bezwonna - łac. Tripleurospermum inodorum
rodzina: Astrowate - łac. Asteraceae
Kwitnie od czerwca do października
Rośnie na polach, na nasypach kolejowych, przydrożach, piaskach nadrzecznych, rumowiskach.
liście