Wyka leśna - łac. Vicia silvatika
rodzina: Bobowate - łac. Fabaceae
Kwitnie od czerwca do lipca
Rośnie w wilgotnych lasach.