Pokrzywa zwyczajna - łac. Urtica dioica
rodzina: Pokrzywowate - łac. Urticaceae
Kwitnie od czerwca do grudnia
Rośnie na glebie zasobnej w azot: w łęgach olszowych, na przychaciach, w zaroślach.