Dziewięćsił bezłodygowy - łac. Carlina acaulis
rodzina: Astrowate - łac. Asteraceae
Kwitnie od sierpnia do września
Rośnie w górach od podnóża do piętra halnego najliczniej na podłożu wapiennym: w widnych lasach i na ich obrzeżach, na suchych łąkach, w murawach naskalnych.