Turzyca prosowata - łac. Carex panicea
rodzina: Turzycowate - łac. Cyperaceae
Kwitnie od kwietnia do maja
Rośnie na torfowiskach niskich, na glebach murszowych: podmokłych łąkach, pastwiskach.