Turzyca żółta - łac. Carex flava
rodzina: Turzycowate - łac. Cyperaceae
Kwitnie w maju
Rośnie na glebach murszowych, na torfowiskach niskich, na wilgotnych łąkach i pastwiskach.