Groszek wiosenny - łac. Lathyrus vernys
rodzina: Bobowate - łac. Fabaceae
Kwitnie od kwietnia do maja
Rośnie na glebach żyznych wapiennych: w lasach liściastych i mieszanych.