Goryczka wczesna - łac. Gentiana praecox
rodzina: Goryczkowate - łac. Gentianaceae
Kwitnie od czerwca do października
Rośnie w górach od podnóża do piętra turniowego na podłożu wapiennym: na łąkach, w murawach naskalnych.