Stokłosa dachowa - łac. Bromus tectorum
rodzina: Wiechlinowate - łac. Poaceae
Kwitnie od maja do lipca
Rośnie na glebie piaszczystej i suchej: na przychaciach, nasypach kolejowych, ugorach.