Stokłosa bezostna - łac. Bromus intermis
rodzina: Wiechlinowate - łac. Poaceae
Kwitnie od czerwca do lipca
Rośnie na glebach suchych: na zboczach, przy rowach, w zaroślach, na nasypach kolejowych, przy drogach.