Sitowie leśne - łac. Scirpus silvaticus
rodzina: Turzycowate - łac. Cyperaceae
Kwitnie od maja do sierpnia
Rośnie łanowo na glebach mokrych: na brzegach wód, mokradłach, podmokłych łąkach,w zaroślach, prześwietlonych łęgach olchowych.