Uczep trójlistkowy - łac. Bidens tripartitus
rodzina: Astrowate - łac. Asteraceae
Kwitnie od czerwca do września
Rośnie na glebie podmokłej i wilgotnej: na brzegach zbiorników wodnych, wilgotnych polach, nie raz, z uczepem zwisłym.