Drżączka średnia - łac. Briza media
rodzina: Wiechlinowate - łac. Poaceae
Kwitnie od maja do czerwca
Rośnie na niżu i w górach do piętra kosówki: na glebach ubogich, wyjałowionych.