Przetacznik lśniący - łac. Veronica polita
rodzina: Trędownikowate - łac. Scrophulariaceae
Kwitnie od marca do października
Rośnie na polach, ugorach, trawnikach, przydrożach