Przetacznik wiosenny - łac. Veronica verna
rodzina: Trędownikowate - łac. Scrophulariaceae
Kwitnie od kwietnia do czerwca
Rośnie na wzgórach piaszczystych, polach, ugorach.