Przetacznik perski - łac. Veronica persica
rodzina: Trędownikowate - łac. Scrophulariaceae
Kwitnie od marca do października
Rośnie na polach, ugorach.