Jasnota purpurowa - łac. Lamium purpureum
rodzina: Jasnotowate - łac. Lamiaceae
Kwitnie od marca do października
Rośnie na żyznych glebach gliniastych: na polach, ogrodach, ugorach.