Ślaz drobnokwiatowy - łac. Malva pusilla
rodzina: Ślazowate - łac. Malvaceae
Kwitnie od maja do września
Rośnie na przydrożach, przychaciach, rumowiskach, nasypach kolejowych.