Szczaw polny - łac. Rumex acetosella
rodzina: Rdestowate - łac. Polygonaceae
Kwitnie od maja do sierpnia
Rośnie na glebach lekkich i kwaśnych: na polach i wydmach piaszczystych, na suchych łąkach.